Bandsågmaskinerna CARIF är helt hydrauliska, i halvautomatisk (BS) eller helautomatisk (BA/CNC) version.

Akronymerna CARIF 260, CARIF 320 och CARIF 450 identifierar v¨ra 3 modeller, när siffrorna representerar max skärområde uttryckt i mm.

Alla bandsågmaskiner CARIFkan förses med ett antal tillvalsutrustningar och rullbanor.

Se alal våra TILLVAL och RULLBANOR.

HALVAUTOMATISK

260 BSA

The most compact Hydraulic bandsaw. Designed of high robustness. Studied to minimize downtimes with easy and practical working operations.

Ø220 mm (8.7″) ; 260x150h mm (10.2″ x 5.9″)

260 BSA VAR-E

The most compact Hydraulic bandsaw. Designed of high robustness. Studied to minimize downtimes with easy and practical working operations. Equipped with Speed Electr. Variator 2.2Kw

Ø220 mm (8.7″) ; 260x150h mm (10.2″ x 5.9″)

320 BSA

Halvautomatisk bandsåg i mellanstorlek, mycket robust och användarvänlig, utrustad med motor på 1,4 kW med 2 skärhastigheten.

Ø275 mm; 320x230h mm

320 BSA VAR-E

Halvautomatisk bandsåg i mellanstorlek, mycket robust och användarvänlig, utrustad med enelektronisk varvtalsväxlare på 2,2 kW och styrpanel.

Ø275 mm; 320x230h mm

450 BSA

Halvautomatisk bandsåg, ytterst robust, lämplig för mellanstora/stora skärningar, utrustad med en motor på 2,4 kW med 2 skärhastigheten.

Ø330 mm;  450x240h mm

450 BSA VAR-E

Ytterst robust bandsåg, lämplig för kapning av arbetsstycken med mellanstora/stora dimensioner och utrustad med en elektronisk variator på 4 kW.

Ø330 mm; 450x240h mm

AUTOMATISK

320 BA CNC

Automatisk CNC bandsåg i mellanstorlek, utrustad med styrpanel för inställning av skärparametrar och elektronisk variator på 2,2 kW.

Ø275 mm; 320x230h mm

450 BA CNC

Automatisk CNC Bandsåg i större storlek, ytterst robust, utrustad med styrpanel för inställning av skärparametrar och elektronisk variator på 4 kW.

Ø330 mm; 450x240h mm

320 BA CNC TOUCH

Automatisk CNC bandsåg i mellanstorlek, utrustad med LED-pekskärm, integrerad med en modern multifunktionell programvara.

Ø275 mm; 320x230h mm

450 BA CNC TOUCH

Automatisk CNC bandsåg i större storlek, ytterst robust, utrustad med LED-pekskärm, integrerad med en modern multifunktionell programvara.

Ø330 mm; 450x240h mm