Bandsågmaskinerna CARIF är helt hydrauliska, i halvautomatisk (BS) eller helautomatisk (BA/CNC) version.

Akronymerna CARIF 260, CARIF 320 och CARIF 450 identifierar v¨ra 3 modeller, när siffrorna representerar max skärområde uttryckt i mm.

Alla bandsågmaskiner CARIFkan förses med ett antal tillvalsutrustningar och rullbanor.

Se alal våra TILLVAL och RULLBANOR.

HALVAUTOMATISK

260 BSA

Helt hydraulisk, halvautomatisk bandsåg i mindre storlek, mycket robust och användarvänlig.

Ø220 mm; 260x150h mm

320 BSA

Halvautomatisk bandsåg i mellanstorlek, mycket robust och användarvänlig, utrustad med motor på 1,4 kW med 2 skärhastigheten.

Ø275 mm; 320x230h mm

320 BSA VAR-E

Halvautomatisk bandsåg i mellanstorlek, mycket robust och användarvänlig, utrustad med enelektronisk varvtalsväxlare på 2,2 kW och styrpanel.

Ø275 mm; 320x230h mm

450 BSA

Halvautomatisk bandsåg, ytterst robust, lämplig för mellanstora/stora skärningar, utrustad med en motor på 2,4 kW med 2 skärhastigheten.

Ø330 mm;  450x240h mm

450 BSA VAR-E

Ytterst robust bandsåg, lämplig för kapning av arbetsstycken med mellanstora/stora dimensioner och utrustad med en elektronisk variator på 4 kW.

Ø330 mm; 450x240h mm

AUTOMATISK

320 BA CNC

Automatisk CNC bandsåg i mellanstorlek, utrustad med styrpanel för inställning av skärparametrar och elektronisk variator på 2,2 kW.

Ø275 mm; 320x230h mm

450 BA CNC

Automatisk CNC Bandsåg i större storlek, ytterst robust, utrustad med styrpanel för inställning av skärparametrar och elektronisk variator på 4 kW.

Ø330 mm; 450x240h mm

320 BA CNC TOUCH

Automatisk CNC bandsåg i mellanstorlek, utrustad med LED-pekskärm, integrerad med en modern multifunktionell programvara.

Ø275 mm; 320x230h mm

450 BA CNC TOUCH

Automatisk CNC bandsåg i större storlek, ytterst robust, utrustad med LED-pekskärm, integrerad med en modern multifunktionell programvara.

Ø330 mm; 450x240h mm