اختياري

 • Tutti i modelli
 • 260 BA
 • 260 BSA
 • 320 BA
 • 320 BA TOUCH
 • 320 BSA
 • 320 BSA VAR-E
 • 450 BA
 • 450 BA TOUCH
 • 450 BSA
 • 450 BSA VAR-E
 • اختياري

Working lights 320 450

Software CARIF TOUCH 4.0

Laser lighting cutting line

Digital angle display (for BA CNC TOUCH)

Minimal lubrication device for air & oil 3l + blade nozzle with 5 points lubrication

Digital viewer cutting angle

Double additional grip

Electric speed variator Kw 2,2

Laser lighting cutting line

Hydraulic device for price vertical locking

Water gun for washing chips

Cutting thickness 90°

Rotating blade monitoring sensor

Slide cut pieces 260 320

Slide cut pieces 450

Digital cutting angle viewer 320 BSA VAR-E

Working lights 260

وحدات الأسطوانة

 • Tutti i modelli
 • R-260 BA
 • R-260 BSA
 • R-320 BA
 • R-320 BA TOUCH
 • R-320 BSA
 • R-320 BSA VAR-E
 • R-450 BA
 • R-450 BA TOUCH
 • R-450 BSA
 • R-450 BSA VAR-E
 • وحدة الأسطوانة

Roller stand / material support

CARIF ROLLER UNITS 260 BA CNC

CARIF ROLLER UNITS 320 BA

CARIF ROLLER UNITS 450 BA

CARIF ROLLER UNITS 320 BA TOUCH

CARIF ROLLER UNITS 450 BA TOUCH

CARIF ROLLER UNITS A-W 400

CARIF ROLLER UNITS A-W 500

CARIF ROLLER UNITS 260 BSA

CARIF ROLLER UNITS 320 BSA

CARIF ROLLER UNITS 450 BSA

CARIF ROLLER UNITS B-W 400

CARIF ROLLER UNITS B-W 500

CARIF ROLLER UNITS C-W 400

CARIF ROLLER UNITS C-W 500

قياس الجهاز

MS, Measuring System

Measuring device for measuring millimeter > 500mm)

DMS, Digital Measuring System