Bandsågmaskinerna CARIF är helt hydrauliska, i halvautomatisk (BS) eller helautomatisk (BA/CNC) version.

Akronymerna CARIF 260, CARIF 320 och CARIF 450 identifierar v¨ra 3 modeller, när siffrorna representerar max skärområde uttryckt i mm.

Alla bandsågmaskiner CARIFkan förses med ett antal tillvalsutrustningar och rullbanor.

Se alal våra TILLVAL och RULLBANOR.

HALVAUTOMATISK

AUTOMATISK